Cafe De Kleine Witte

Reserveren

Geschiedenis

Welkom in de geschiedenis van Café De Kleine Witte. Anno 1883 openden café de Kleine Witte een proeflokaal met slijterij. Al gauw was de slijterij hofleverancier, want Prins Hendrik, de echtgenoot van Koningin Wilhelmina wist al snel waar hij zijn jenever uit de houten vaten kon halen.

Samen met de soldaten van de toenmalige “Frederikskazerne” is menig discussie gevoerd hoe het land eigenlijk bestuurd moest worden, welke na iedere opvolgende borrel steeds rooskleuriger werd. Een prachtig bronzen plaatwerk in het café is een mooie herinnering aan deze episode.

De naam De Kleine Witte is dan ook afkomstig van “Sociëteit De Witte”. In de Grote Witte kwamen de officieren alwaar de gewone manschappen niet mochten komen. De oplossing was snel gevonden: na het sluiten van de poorten, hup snel over de muur en naar de Kleine Witte.

In 1949 kwamen de heer en mevrouw Rijvers vanuit Brabant terecht in de Mallemolen en namen De Kleine Witte over en hier begon 1e generatie.

In 1958 werd De Kleine Witte overgedragen aan de dochter en haar man, Gonda en Sjaak Balemans.

In 1978 nam Christine Balemans de scepter over van haar moeder Gonda en draaide zij De Kleine Witte tot 1 juli 2013, waarna haar zoon Patrick Ravenswaay, de 4e generatie, en zijn vriendin Claudia het overnamen.

In de zestig en zeventiger jaren stond het café bekend als spijbelcafé voor leerlingen van de omliggende scholen. ‘Balen bij Balemans’ was een veel gehoorde uitspraak in die tijd. Woedende leraren, bezorgde ouders, en een straat vol met “puchjes en fietsen” waren in die tijd voor, tijdens en na de lesuren een vertrouwd beeld. Tot op de dag van vandaag wordt het café bezocht door oud-leerlingen, waarvan velen een uitstekende maatschappelijke positie hebben opgebouwd.

Het huidige café waar nog steeds met veel plezier achter de bar met een 125 jaar oude Westfriese bierpomp staat, is op dit moment een dagelijkse pleisterplaats voor een breed maatschappelijk publiek. Oude gasten, jonge gasten, advocaten, notarissen, niet te vergeten de makelaars en politici komen graag even bijpraten met een drankje en een hapje in het authentieke café, waar Patrick en Claudia altijd voor een hartelijk praatje aanwezig zijn en samen met hun medewerkers zorgen voor goede service met een glimlach en gastvrijheid.

Een van de mooiste uitspraken waar een café oprecht trots op mag zijn, is van Freddie Heineken:

Als er een moment komt dat ik niet meer in mijn HOPPEkan komen, dan is De Kleine Witte mijn nieuwe café

Helaas heeft het door de verkoop van Hoppe en zijn overlijden niet zover mogen komen.Een door hem zelf uitgereikte en ondertekende oorkonde vanwege het honderd jaar tappen van een uitstekend glas Heineken bier, hangt trots naast de bar in ons mooie café.